Privacy verklaring van bewonersvereniging Middenhoeve

Privacyverklaring Middenhoeve

Dit is de privacyverklaring van bewonersvereniging Middenhoeve, gevestigd te Dordrecht (Dubbeldam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321419, hierna te noemende Vereniging

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@middenhoeve.nl. In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Foto’s

We vinden het leuk om foto’s te maken van de feestjes die we houden. Deze plaatsen we op de website. Mocht u niet op de foto willen, kunt u dit ter plaatse op het feest, bij de fotograaf aangeven. Mocht u een foto op de Middenhoeve website zien staan welke u verwijderd wilt hebben, kunt u dit aangeven via mailadres bestuur@middenhoeve.nl. Het bestuur zal er uiteraard voor zorgen dat de foto verwijderd wordt.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid bent en het uitvoeren van de lidmaatschaps- overeen komst. · Naam

· Adres

· Telefoonnummer · E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, binnen 6 maanden NVT
Administratie en contributieheffing · Naam

· Adres

· Telefoonnummer · E-mail adres

· Bankgegevens

· Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. · Penningmeester · Bestuursleden
Versturen digitale berichten, waaronder uitnodigingen voor feesten, mededelingen van en voor de bewoners van de Middenhoeve, etc. · Naam

· Als een bewoner zelf een bericht op de website plaatst, dan bepaald deze zelf welke gegevens hij / zij verstrekt. Het plaatsen van een bericht kan niet anoniem. Het email adres is wel verplicht te vermelden

maar wordt niet getoond in het bericht dat u plaatst.

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. · Leden van de vereniging
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren · Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

· IP-gegevens

Uitvoering van goede functionele website Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. · Website-beheerder

· Analytics tools

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden. Aangezien de vereniging Middenhoeve geen privacygevoelige informatie verzameld en alleen cookies gebruikt die technisch noodzakelijk (functioneel en analytisch) zijn, is de wetgeving van toepassing, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging geen persoonsgegevens van u aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

 De verklaring is ook te downloaden als pdf:

Privacyverklaring De Middenhoeve def