Paasfeest 2022

Zet alvast in uw agenda:

Tweede paasdag (maandag 18 april 2022) organiseren we het traditionele Middenhoeve paasfeest.
Twee jaar heeft het paasfeest helaas geen doorgang kunnen vinden en we hopen dat de maatregelen tegen die tijd zodanig versoepeld zijn dat er geen beperkingen meer zijn.

Die ochtend gaan we met alle aanwezig kinderen eerst paaseieren zoeken, en ja: dit jaar is er weer een ‘gouden’ ei te vinden.

Pasen = Gouden EI zoeken – SJW


Daarna kunnen de kinderen meedoen met de ‘Sport en Spel’-activiteiten waarbij meedoen belangrijker is dan winnen.
De aanwezige (groot-)ouders/verzorgers kunnen dan onder het genot van een kopje koffie/thee de belevenissen van hun kroost gadeslaan.
Meer informatie volgt later.

Knalkanon

Al enige tijd irriteert een bewoonster uit de wijk zich aan het knalkanon dat ingezet worden op een grasland tussen de zuidendijk en zeedijk om ganzen etc te verjagen.

Zij vind de frequentie, het tijdstip (vanaf 08.00 ’s ochtends) en de intensiteit best heftig en heeft al contact gehad met de Omgevingsdienst om te vragen of dit toegestaan is.
Dat is het niet mits er een uitzondering op de APV is verleend.
Zij gaat hierover contact opnemen met de gemeente, maar vraag zich wel af of zij de enige is die zich er aan stoort. 

Ze snapt best dat ganzen etc irritant zijn en schadelijk zijn en vind inzet van een knalapparaat niet per definitie onnodig, maar ze vind het nu te hard, te vaak en te vroeg…

Is zij de enige of hebben meerdere bewoners uit Middenhoeve er last van?

Stuur uw reactie naar : bestuur@middenhoeve.nl
en wij zorgen ervoor dat uw reactie gedeeld wordt met de betreffende bewoonster.