Nieuw bestuur

Op de algemene ledenvergadering van 17 april jl. is het nieuwe bestuur voorgesteld en door de leden aanvaard. Het nieuwe bestuur zal vanaf heden bestaan uit:

  • Sander de Jong
  • Alexandra Severijn
  • Arthur Vos
  • Wally Tonkes
  • José Gerritse

We wensen hen veel succes. Taakverdeling binnen het bestuur zal nog nader bepaald worden. Zie daarover later in het jaar pagina ‘over het bestuur

Afgetreden zijn:

  • Jan Heuser
  • Anne Besseling
  • Cristel Stolk